Volg ons:

Referenties

“Door de jarenlange samenwerking met de Boer Groep kunnen wij scheepswerven wereldwijd van poetslappen voorzien...”
MTS Europroducts


“Ruim 70% van de wereldbevolking heeft behoefte aan tweedehandskledingen de vraag groeit...”
La Boer Export (Dubai)

Laatste nieuws

20-04-16

Certificaat Herwinning Textiel wederom verlengd

In april 2016 is TÜV weer bij onze Nederlandse inzamel- en sorteerbedrijven geweest voor de heraudit van de Certificeringsregeling Herwinning Textiel. Ook dit jaar was alles in orde en hebben alle bedrijven het certificaat weer voor een jaar verlengd.

03-11-15

ISO14001 en OHSAS 18001 behaald!

Alle Nederlandse bedrijven van Boer Groep zijn sinds vrijdag 16 oktober gecertificeerd door Lloyd’s Register Nederland B.V. voor ISO 14001 (milieumanagement) en OHSAS 18001 (Arbomanagement). Onze medewerkers, klanten en het milieu zijn altijd belangrijk voor ons geweest. We hebben ons daarom altijd ingezet voor certificeringen die ons helpen onze diensten optimaal uit te voeren voor onze medewerkers en klanten én ons tegelijkertijd helpen onze milieu impact zo klein mogelijk te houden. 

Branche breed textielcertificaat
Jaren geleden waren we als één van de eersten gecertificeerd volgens de eerste TÜV regeling voor textiel sorteerbedrijven, de “Beoordelingsgrondslag Geoptimaliseerd Textielsorteerproces”. Sinds 2015 is, alleen voor de Nederlandse bedrijven, de oude regeling overgegaan in de branche brede Certificeringregeling Herwinning Textiel en is nu ook ons inzamelbedrijf Curitas gecertificeerd. De nieuwe regeling houdt rekening met algemene en specifieke punten voor ieder type bedrijf (inzamelaar, sorteerder, handelaar en/of recycler). We zijn blij dat onze branchevereniging dit heeft gerealiseerd! 

Nu ook ISO en OHSAS
De regeling van TÜV stelt al ruim voldoende eisen aan milieu- en Arbomanagement maar is voornamelijk bekend in Nederland. Gezien ons internationale werkveld wilden we graag ook de ISO 14001 en OHSAS 18001 normen behalen en dat is gelukt! 

We zijn blij dat Lloyd’s ons managementsysteem heeft bekroond en blijven ons uiterste best doen onszelf continue te verbeteren.

14-10-15

Sociaal textielsorteercentrum So Grade geopend

Op vrijdag 9 oktober jl. opende het sociaal textielsorteercentrum van Restore kringloop (dochteronderneming afvalinzamelaar ACV) en Curitas in Ede officieel de deuren. Wethouder Michiel Uitdehaag uit Wageningen en Wouter Koenderman, directeur ACV, namen de openingshandeling voor hun rekening. Deze handeling stond in het teken van de onthulling van de naam en het logo van het textielsorteercentrum gevolgd door een modeshow waarbij leerlingen van Het Streek Praktijkonderwijs herbruikbare kleding uit het sorteercentrum zelf showden.

Naam
Zeven letters op zeven T-shirts vormden samen de naam So Grade, een achtste T-shirt toonde de complete naam inclusief de ondertitel ‘the social textile company’ en het logo. De naam So Grade is voor tweeërlei uitleg vatbaar. So staat voor sociaal en grade voor sorteren. Maar grade mag ook uitgesproken worden als ‘great’ omdat de activiteiten van het textielsorteercentrum een waardevolle bijdrage leveren aan milieu en sociale werkgelegenheid. De naam van het textielsorteercentrum is tot stand gekomen via een prijsvraag. De prijswinnaar wenst anoniem te blijven.

 Een deel van het textiel wordt gesorteerd en opnieuw op de markt gebracht en een deel wordt verwerkt tot andere spullen en poetslappen. Het gaat dus niet alleen om kleding, maar inwoners kunnen ook materiaal als lakens en kussens naar de kledingbakken brengen”, aldus Michiel Uitdehaag, wethouder uit Wageningen die ook namens de andere ACV-gemeenten sprak. Hij benadrukte ook het arbeidsaspect. ,,Hier kunnen mensen terecht die niet zomaar aan een baan komen. Werk voor iedereen is iets waar gemeente Wageningen continu aan werkt, maar het is helemaal geweldig als andere partijen in de regio zoals in dit geval ACV, Curitas en Restore bij ons aangeven te willen helpen invulling te geven aan deze doelstelling. 

Optimaal sorteerproces levert 98% hergebruik op

 In het nieuwe kledingsorteercentrum bundelen kledinginzamelaar Curitas en kringlooporganisatie Restore Kringloop de krachten door ingezamelde kleding te sorteren met behulp van 20 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Restore Kringloop brengt haar kennis op het gebied van sociale werkgelegenheid in en Curitas brengt kennis in op het gebied van duurzaam sorteren van textiel. Een optimaal sorteerproces zorgt voor hergebruik van maar liefst 98% van de door inwoners ingeleverde kleding en textiel. Herdraagbare kleding komt in de winkels van Restore Kringloop en andere kringloop- en tweedehands winkels terecht. Kringloopwinkels of tweedehands kledingwinkels die interesse hebben in de artikelen van het textielsorteercentrum kunnen daarvoor terecht bij So Grade. Dat geldt ook voor gemeenten of reinigingsdiensten die interesse hebben hun textiel door So Grade te laten sorteren.

Meer informatie
 Aan een website voor het textielsorteercentrum (www.sograde.nl) wordt momenteel hard gewerkt.. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met So Grade via 0318-469788 of info@sograde.nl.

07-03-14

Restore Kringloop en Curitas onderzoeken mogelijkheid gezamenlijk sociaal textielsorteerbedrijf in regio Ede/Veenendaal

Restore Kringloop en Curitas hebben de intentie om samen een textielsorteerbedrijf op te zetten waar medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Een intentieverklaring is afgelopen vrijdag 28 februari getekend.

Restore Kringloop zamelt kleding en textiel in van inwoners van de gemeenten Ede, Renkum en Veenendaal en sorteert hier vervolgens zelf een deel van. Met behulp van Curitas wil Restore Kringloop deze sortering verder professionaliseren en uitbreiden zodat zij al het ingezamelde kleding en textiel zelf kan sorteren met inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Curitas is gevestigd in dezelfde regio als Restore Kringloop en heeft veel kennis van het fijnmazig sorteren van textiel. Deze duurzame sorteertechniek zorgt voor een uitgebreide splitsing van het textiel naar soort en kwaliteit. De beste kwaliteit komt in de winkels van Restore Kringloop terecht en het overige textiel wordt gerecycled tot onder andere poetslappen.
 
Sociale werkgelegenheid voor vrouwen
Als het onderzoek een positieve uitkomst heeft, willen Restore Kringloop en Curitas met het op te zetten textielsorteerbedrijf bijdragen aan het creëren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit vooruitlopend op de Participatiewet die vermoedelijk 1 januari 2015 van kracht wordt. Gemeenten krijgen dan een belangrijkere rol bij de re-integratie van deze doelgroep. Het nieuwe sorteerbedrijf moet voor 20 werkplekken zorgen, waarbij meer dan de helft voor vrouwen bedoeld is. Restore Kringloop en Curitas onderzoeken ook welke rol andere sociale partners in de regio kunnen spelen binnen het mogelijke textielsorteerbedrijf.

03-03-11

Sorteerbedrijven Boer Groep opnieuw gecertificeerd

Na de initiële toekenning van het certificaat Beoordelingsgrondslag Gecertificeerd Textiel sorteerproces in april 2010 heeft TÜV Rheinland onlangs na uitgebreide audit opnieuw de textiel sorteerbedrijven van de Boer Groep gecertificeerd.